Ängenleden – ny kvalitetsmärkt Värmlandsled

Ängenleden är en ny kvalitetsmärkt Värmlandsled. Ängenleden är 17 km lång och går runt Ängsjön i Gräsmark. Längs leden finns många olika kulturlämningar från gruvdrift, sätrar, finnbosättningar, torp, kvarnar et c. Sunne kommun ansvarar för leden. Rokkmakk Fritidsförening ansvarar för skötseln av Ängenleden. Läs mer.