Kvalitetsmärkta Värmlandsleder

En kvalitetsmärkt Värmlandsled är en vandringsled som är kontrollerad och godkänd av föreningen Värmlandsleder. Den uppfyller alla våra kvalitetskriterier som t ex att  ledmarkeringen är lätt att följa. Broar, spänger och rastplatser är välskötta. Skyltar har text på svenska, engelska och tyska. Alla markägare är positiva till leden.

Läs mer