Farliga vilda djur?

Lodjur, varg, björn och järv

Rovdjuren är skygga och svåra att räkna. Antalet varierar från år till år. Länsstyrelsen genomför rovdjursinventeringar under vårvintern. 2014 uppskattades att det fanns ca 50 lodjur i Värmland. Det var minst 9 familjegrupper. Antalet vargar uppskattades till ca 200. Det var 29 revir. Unga björnhanar besöker regelbundet hela Värmland. 2017 konstaterades en föryngring i norra Värmland, d v s en björnhona med ungar. I norra Värmland finns järv sedan 2014 och även för järv har föryngring konstaterats.

Inget av de stora rovdjuren verkar se oss människor som byten och har därför ingen anledning att försöka angripa oss. Är man ute i skogen och pratar, sjunger eller skramlar med hinkar kommer man troligen aldrig någonsin att möta varken varg, lo, björn eller järv. Och inga andra större däggdjur heller. Allra minst om man dessutom går i medvind. Om man mot förmodan stöter på en björn eller varg ska man göra sig tillkänna och avlägsna sig lugnt från platsen. Varg har inte angripit någon människa sedan 1821 i Sverige. Om man är hundägare så ökar risken för att hunden blir angripen. Detta gäller framför allt om du jagar med din hund eller om du har den lös utanför din direkta närhet i skogen. Vargar reagerar dock olika på hundars närvaro. Vissa vargfamiljer har dödat många hundar. Andra vargfamiljer har aldrig gjort det. (Text hämtad från De 5 storas FAQ-sida)

Rovdjurscentret De 5 stora har bra information om våra stora rovdjur.

Älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin

Älgar, rådjur, kronhjort, dovhjort och vildsvin korsar bilvägar utan att väja för bilar. Varje år inträffar tusentals viltolyckor i Sverige, med svåra skador som följd. Djuren är mest aktiva under skymningen. Var extra vaksam om du ser en varningsskylt, djuren följer ofta samma stråk. Har du sett ett djur korsa vägen är det mycket troligt att det kommer ytterligare djur.

Om du krockat med ett vilt djur skall du meddela polisen, så att de kan ta hand om djuret. Ring 112. Markera ut platsen.

Fästing

Läs mer på Vårdguiden 1177 om fästingbett.

Bi & Geting

Läs mer på Vårdguiden 1177 om bi- och getingstick.

Mygg

I Sverige förekommer både stickmyggor samt knott. De sprider inga sjukdomar, som malaria, men betten irriterar. Stickmygg är mest aktiva i skymningen och de håller till vid våtmarker, vattendrag och sjöar.

Huggorm

Läs mer på Vårdguiden 1177 om huggormsbett.