Kommunikationer

Resa till Värmland

Visit Värmlands webbplats har mer information om resor till Värmland.

Bussar och tåg inom Värmland

Värmlandstrafik ansvarar för regional buss- och tågtrafik. Tider och stäckningar är utvecklade både för dagspendlare och besökare. De flesta byar och orter har kollektivtrafik med Värmlandstrafikens gula bussar, åtminstone någon tur per dag. Tidtabeller mm finner du på Värmlandstrafiks webbplats.

Bil

Startplatser för flera Värmlandsleder ligger långt från bebyggelse och busshållplatser. Det innebär att du behöver tillgång till bil (hyrbil) för att komma till startplatsen. Tydliga vägbeskrivningar finns till varje startplats.

Tänk på att bensinmackar bara finns i de större orterna. Vissa lanthandlare har pumpar med drivmedel. Fråga på turistbyrån eller där du bor, om du är osäker på var du kan tanka.