Säkerhet

Kunskap ger säkerhet

De stora gröna skogarna, de glittrande sjöarna, älvarna och de vidsträckta dalgångarna är Värmlands lockelse och tjusning. De flesta värmlänningarna bor i den södra delen av Värmland och i dalgångarna. De flesta Värmlandsleder går i skogsmark, ofta långt från bebyggelse. Vissa leder kan du vandra utan att passera ett enda bebott hus. Det är möjligt att du inte möter någon annan människa under hela din vandring. Värmlands skogar och berg är snällt kuperade jämfört med t ex alperna. Du behöver inte vara rädd för svindel, falla från hög höjd eller dramatiska väderomslag.

Allvarliga olyckor med vandrare är ovanliga i Värmland. Kanske beror det på att de flesta svenskar har stor vana vid att vistas i skog och mark. Här följer några råd för att förebygga olyckor och för att du skall få enbart trevliga vandringsupplevelser i Värmland.

Planera din vandring

Ta reda på dagens väderprognos. Välj vandring efter vädret. Det är en upplevelse att vandra även om det regnar, men det blir lite tyngre och kan bli halkigt på rötter och spänger av trä. Se till att ha bra regnkläder och välj en rastplats med tak.

Räkna med att du vandrar 2,5 – 3 km/ timme. Tid för raster tillkommer. Hastigheten beror på ledens svårighetsgrad, hur kuperad terrängen är, stigens underlag och din kondition. I Sverige är det ovanligt att ange vandring i tid. Därför bör du vara lite kritisk till olika tidsangivelser och ha marginal.

Överskatta inte din kondition och förmåga. Det är mycket mer ansträngande att gå på en naturstig än att gå på släta promenadvägar. Tillåt dig att ta en paus och vila om du känner dig trött. Drick vatten. Om ni är en grupp som går tillsammans gäller att ta hänsyn till den person som har sämst kondition. Det är inte bra att få en hjärtinfarkt någonstans. Det är livsfarligt att få det i skogen, eftersom det tar lång tid att nå sjukhusvård.

Vandra med sällskap, det är alltid säkrare. Om olyckan är framme kan ditt sällskap ge dig akut hjälp och skaffa mer hjälp om det behövs. Om du vandrar ensam, lämna ett färdmeddelande där du bor och se till att meddela när du är tillbaka.

En Värmlandsled har tydlig ledmarkering. Broar och spänger är väl underhållna. Normalt skall du inte behöva använda varken karta eller kompass. Vi rekommenderar ändå att ta med karta och kompass, som en säkerhetsåtgärd. Lär dig att läsa karta och använda kompassen. GPS är populärt och roligt att använda, men lita inte enbart till GPS-utrustning. GPS och mobiltelefontäckning kan saknas, även nära tätorter.

Kommer du bort från leden är det lätt gjort att gå vilse i skogen. Det är många djurstigar som slutar i tomma intet. Även vana friluftsmänniskor vittnar om hur lätt det är att tappa riktningen i en skog. Lär dina barn att krama ett träd, om de kommer vilse. Det är bättre att de är stannar än att de förirrar sig i cirklar och blir rädda. Ge barnen var sin visselpipa.

Om du blir skadad, går vilse eller blir överraskad av mörkret är det viktigt att du kan hålla dig varm och torr. Kroppen blir snabbt nedkyld, även om det inte är minusgrader ute. Ta med regnkläder och extra varma kläder.

Åska

Åska förekommer under sommaren. Varje år avlider någon person i Sverige efter att ha träffats av blixten. Ytterligare några skadas. Personskador är dock ovanligt, vid en internationell jämförelse. Åska är vanligare ju närmare ekvatorn du befinner dig.

Elsäkerhetsverket har följande råd till den som är utomhus under åskväder. Blixten träffar oftast det högsta objektet i omgivningen. Håll dig därför borta från alla höga konstruktioner (master, stolpar, torn). Ett säkert avstånd motsvarar ungefär konstruktionens höjd. Undvik gränsområdet mellan skog och öppna platser. Ställ dig inte heller i närheten av eller under enskilda träd eller små dungar. Ett säkert avstånd motsvarar ungefär trädets höjd eller åtminstone några meter från de längsta grenarna. Gå gärna in i skogen. Stå inte i närheten av byggnader eller bilar du inte kan använda som skydd. Undvik metallstängsel och andra konstruktioner. Håll dig borta från backkrön, stränder, diken och andra våta platser. Du ska inte vada eller simma. Håll inte heller i metalliska eller andra ledande föremål som till exempel golfklubbor och metspön.

Larma om olyckan är framme

Ring SOS Alarm: 112

Detta larmnummer används för att larma både ambulans, polis och brandkår.

Det är inte mobiltäckning överallt i Värmland, även om läget har förbättrats de senaste åren. Ibland räcker det att du går några hundra meter för att få mobiltäckning, men ibland behöver du gå långt. Se till att du alltid har laddade batterier kvar, så att du kan larma vid en nödsituation.

När du larmar skall du ange:

  1. Ditt namn och hur många som är skadade.
  2. Beskriv var den/de skadade befinner sig. Ange namnet på vandringsleden. Ange i km eller tid hur långt du gått från startplatsen eller någon annan plats som är lätt för räddningstjänsten att hitta till.
  3. Beskriv vilka skador du bedömer att den skadade har.