Svårighetsgrader

Svårighetsgraden är en sammanvägd bedömning av ledens nivåskillnader och stigens underlag. Den svåraste passagen avgör hur leden, eller etappen, klassas. Värmlandsleder har följande svårighetsgrader.

Lätt

Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är jämnt, utan trappsteg eller steniga partier. Vandringsleden är minst en meter bred.

Medel

Bra framkomlighet. Hela eller delar av turen går på naturstig. Nivåskillnader som är utan problem för en person med normal kondition.

Svår

Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god kondition.

Avancerad

Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god kondition. God erfarenhet av friluftsliv är ett krav eftersom leden går i obebyggda områden. Vandraren måste ha rätt utrustning och bära med sig allt som behövs under vandringen.

Stockar som hinder för terrängfordon

Några vandringsleder har missbrukats av terrängkörning med motorcross-cyklar och fyrhjulingar. Det är olaglig körning och lederna förstörs. För att försvåra framkomligheten för terrängfordon, placeras stockar över stigen. Det gäller inte svårighetsgraden Lätt.

Tid

I södra Europa och i bergstrakter är det vanligare att avstånd anges i timmar än i kilometer. I Sverige är vi inte vana att ange vandringsavstånd i timmar så betrakta tidsangivelserna lite kritiskt. Det är olika personer som har uppskattat vandringstiden för olika leder. Tid för fikaraster och vilopauser tillkommer.