Eldningsförbud

Eldningsförbudet upphävt från 2018-08-15

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud råder utomhus i hela Värmlands län från den 3 juli 2018 och varar tillsvidare. Förbudet gäller även på iordningställda eldplatser längs vandringsleder.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Eldningsförbud info

Läs mer på Länsstyrelsens sajt.