Eldningsförbud

Eldningsförbudet upphävdes 2018-06-18.

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud råder utomhus i hela Värmlands län från den 24 maj 2018 och varar tillsvidare. Förbudet gäller även på iordningställda eldplatser längs vandringsleder.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vid frågor kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas även av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Läs mer på Länsstyrelsens sajt.