Halgåleden och Sundsbergsleden har kontrollerats

Under sommaren har föreningen Värmlandsleder kontrollerat både Halgåleden och Sundsbergsleden. Båda vandringslederna får fortsatt använda kvalitetsmärkningen Värmlandsleder. Ledunderhållet fungerar bra. Föreningen skall kontrollera alla kvalitetsmärkta Värmlandsleder var tredje år. Däremellan gör den som ansvarar för leden egenkontroll, enligt en skötselplan. 

Kontrollen gör att föreningen Värmlandsleder vet att lederna sköts på ett bra sätt och kan berätta detta. Samtidigt vet vi att kontrollerna behövs, berättar föreningens verksamhetsledare Ylva Gustafsson. Samtliga leder, som har kontrollerats, har fått någon mindre anmärkning. Dessa har snabbt rättats till. Kontrollen utförs av föreningens egna kontrollanter. En annan poitiv effekt är att vi får erfarenhetsutbyte mellan ansvariga för olika leder. Nya idéer sprids och vi får ytterligare kvalitetsförbättringar!  – Det är positivt att det kommer någon utifrån och kontrollerar. Det är lätt att bli hemmablind, menar ledansvariga.