Järnleden

Nu finns en ny parkering med plats för fyra bilar vid Bergsjötorp. Den ligger i direkt anslutning till en av Järnledens startplatser. Det är positivt både för boende i närområdet och vandrare. Tidigare har bilar parkerat längs grusvägen.