Jäveröleden och Järnleden har kontrollerats

Under sommaren har föreningen Värmlandsleder kontrollerat både Järnleden och Jäveröleden. Båda lederna får fortsatt använda kvalitetsmärkningen Värmlandsleder. Ledunderhållet fungerar utmärkt. Föreningen skall kontrollera alla kvalitetsmärkta Värmlandsleder var tredje år. Däremellan gör den som ansvarar för leden egenkontroll, enligt en skötselplan. – Detta var första gången föreningen genomförde en treårskontroll.

Styrelsen framhåller att ytterligare en milstolpe har passerats i föreningen Värmlandsleders utveckling. – Kontrollen gör att föreningen Värmlandsleder vet att lederna sköts på ett bra sätt och kan berätta detta. Samtidigt får vi ett positivt erfarenhetsutbytet mellan ansvariga för olika leder som ger ytterligare förbättring, nya idéer sprids. Kontrollen utförs av föreningens egna kontrollanter.