Kycklingleden och Ängenleden har kontrollerats

Under hösten har föreningen Värmlandsleder kontrollerat både Kycklingleden och Ängenleden. Båda vandringslederna får fortsatt använda kvalitetsmärkningen Värmlandsleder. Ledunderhållet fungerar bra. Föreningen kontrollerar alla kvalitetsmärkta Värmlandsleder var tredje år. Däremellan gör den som ansvarar för leden egenkontroll enligt en skötselplan. Kontrollen gör att föreningen Värmlandsleder vet att lederna sköts på ett bra sätt och kan berätta detta. Samtidigt vet vi att kontrollerna behövs, berättar föreningens kontrollansvariga Olle Kvarnbäck. Kontrollen utförs av föreningens egna kontrollanter. En positiv bieffekt är att vi får erfarenhetsutbyte mellan ansvariga för olika leder. Nya idéer sprids och vi får ytterligare kvalitetsförbättringar!