Landshövdingen nyinviger vandringslederna i Visnums-Kil

Lördag 3 september blir det nyinvigning av Prästöleden, Nötöleden och Arskagsleden i Visnums-Kil, i södra Kristinehamn.  Alla tre lederna är nu kvalitetsmärkta Värmlandsleder!  Alla tre lederna är rundslingor på ca 5,5 km. Alla tre leder ligger i naturreservatet Nötön-Åråsviken med betesmarker, grova ekar, lummiga lövlundar och moränryggar från istiden. Välkommen till en dag i vacker Vänermiljö!

Plats
Naturreservatet Nötön-Åråsviken, Arskagsparkeringen: reservatets södra entré.

Program

13.15
Minibuss går regelbundet från parkeringen i Myrhult till Arskagsparkeringen.

14.00
Välkomsttal och musik med ”Mella radera”. Högtidstal hålls av landshövdingen i Värmland, Kenneth Johansson och kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamns kommun, Bjarne Olsson.
Diplom delas ut av Föreningen Värmlandsleder.

15.00
Fika
Guidade turer med guidning av bl a Länsstyrelsens biologer – vandring i grupp (30-45 min).
Passa på att vandra Arskagsleden eller Nötöleden. Lederna är ca 5,5 km långa vilket tar 1,5 – 2 timmar. Genvägar finns.

16.00 – 17.15
Minibuss kör regelbundet från Arskagen till Myrhult

16.30
Uppvisning av fårvallning – ett kul inslag för hela familjen! Fårvallningen håller till vid den tillfälliga parkeringsplatsen i Myrhult.

Information
Medtag egen stol och kläder efter väder!

Vägbeskrivning
Från Kristinehamn kör väg 26 söderut, ca 25 km. Vid Nybble sväng höger mot Medhamn. Följ vägen till Visnums-Kils kyrka, härifrån är det skyltat mot ”Naturreservat Nötön-Arskagen” och därefter
”Arskagen”. Visa hänsyn och kör sakta då vägen passerar över en gårdsplan. För invigningen finns tillfällig parkering vid Myrhult. Det är ca 2 km från invigningsplatsen vid Arskagsledens start. Arrangören har ordnat minibuss för transport mellan Myrhult och Arskagen.

Cykla från Kristinehamn
Med cykel kan du välja Sverigeleden från Kristinehamn via Visnums-Kilsvägen hela vägen
fram till Arskagsleden, en mycket vacker cykeltur förbi Runstenen vid Järsberg och Hult, ca 3 mil enkel väg.

Frågor besvaras av Kristinehamns Turistbyrå; turist@kristinehamn.se, 0550 – 88187

Arrangörer 
Länsstyrelsen i Värmland, Kristinehamns kommun, Visnums och Visnums-Kils Hembygdsförening