Bakgrund

Sedan 1970-talet har det byggts många vandringsleder i Värmland. Vid något tillfälle räknades över 400 leder. De har ofta anlagts av föreningar som fått projektmedel eller genom arbetsmarknadsprojekt. I naturreservaten finns många vandringsleder. En del vandringsleder har underhållits på ett föredömligt sätt. Andra vandringsleder växte igen, broar förföll och ledmarkeringen försvann. Kvaliteten var minst sagt varierande och det saknades samordning. Dessutom var det svårt för utländska gäster att hitta information på engelska och tyska. Boendeanläggningarna ville men vågade inte satsa på vandringsturism eftersom underhållet av lederna inte var tillförlitligt.

Naturen och vandringslederna är samtidigt en tillgång för värmlänningarnas friluftsliv. Vandring intresserar folk i alla åldrar och intresset för vandring har ökat. Detta framgår av kommunernas fritidsvaneundersökningar.

Ett stormöte om vandringsleder och vandringsturism arrangerades av Region Värmland under 2006. Här presenterades bl a Skogsstyrelsens inventering av vandringsleder i Värmland samt önskemål om kvalitetskrav. En arbetsgrupp bildades, ytterligare kontakter med intressenter samt förstudien NaTur genomfördes. Därefter gick frågan till Hushållningssällskapet Värmland om att genomföra en förstudie. Förstudien Vandringsleder – landsbygdsturismens infrastrukturella nät genomfördes under 2007.  Förstudien finansierades av Region Värmland, Hushållningssällskapet och samtliga kommuner i Värmland. Projektledare Ylva Gustafsson.

Under perioden 2008 – våren 2011 genomförde Hushållningssällskapet Värmland  projektet Värmland – en vandringsdestination. Under projektet tog vi fram kriterier för kvalitetsmärkningen Värmlandsleder. Föreningen Värmlandsleder bildades 2010. Vi tog fram avtalsmallar för nyttjanderättsavtal och tillhörande försäkringslösningar. Parallellt arbetade projektet med att inspirera och lotsa företagare att utveckla vandringsturism. Bland annat arrangerades en studieresa till Skottland, Grundkurs i vandringsturism och en Värmländsk ordlista för natur- och kulturguider togs fram. Projektet finansierades av Landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och svenska staten) Region Värmland samt Torsby, Sunne, Munkfors, Kristinehamn, Karlstad, Kil, Forshaga, Grums och Säffle kommuner. Projektledare Ylva Gustafsson.

Projektet Vandringsturism i Värmland genomfördes 2011 – 2014. Även detta projekt drevs av Hushållningssällskapet. Föreningen Värmlandsleders styrelse var projektets styrgrupp. Projektet har fortsatt att utveckla föreningen Värmlandsleder genom att ta fram rutiner för kontroll av nya Värmlandsleder. Kriterierna har kontinuerligt utvecklats och finslipats. Flera vandringsleder har blivit kvalitetsmärkta Värmlandsleder. Ledansvariga har fått rådgivning och stöd genom processen. Parallellt har projektet arbetat med företags- och produktutveckling inom vandringsturism. Intresset för utematlagning har stärkts. Marknadsföringen har inletts genom ny logotyp, grafisk manual, en webbplats, Facebook och Instagram för Värmlandsleder. Projektet finansierades av Landsbygdsprogrammet samt Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors, Kristinehamn, Karlstad, Grums och Säffle kommuner. Projektledare Ylva Gustafsson.