Kvalitetskriterier

Vandringslederna i Värmland går till största delen över privatägd mark som markägarna frivilligt upplåter. För att vi även i framtiden skall vara välkomna att nyttja marken behöver vi förvalta och sköta vandringslederna på ett ansvarsfullt sätt. Gemensam marknadsföring underlättas också av att det finns gemensamma kriterier om upplevelsevärden för besökare. Det gäller t ex vad vandraren kan förvänta sig av en lägerplats, att likadana symboler används på kartor och att alla skyltar har information på svenska, engelska och tyska. En hållbar vandringsturism förutsätter att vi har vandringsleder som sköts kontinuerligt. Föreningen Värmlandsleders uppgift är att kontrollera och kvalitetssäkra Värmlandsleder. Föreningens kvalitetskriterier består av både minimikrav och råd för Värmlandsleder. Dessa handlar om:

  • förhållandet till markägarna
  • dokumentation från lagkrav
  • upplevelsevärden för besökare
  • skötselplan

Värmlandsleder har skriftliga nyttjanderättsavtal mellan nyttjanderättshavaren och respektive markägare. Avtalen upprättas enligt föreningens avtalsmallar. Föreningen Värmlandsleder har även en gruppförsäkring hos Länsförsäkringar Värmland, för kvalitetsmärkta Värmlandsleder.

Vill du att din vandringsled skall få kvalitetsmärkningen Värmlandsled? Kontakta föreningen Värmlandsleder.

Läs mer:

200327 Kvalitetskriterier för Värmlandsleder

120221 mall Nyttjanderättsavtal led