Stadgar & medlemskap

Ansvaret för kvalitetsmärkningen Värmlandsleder har överlämnats till Visit Värmland. Föreningen Värmlandsleder kommer att avslutas. Läs mer. 

Stadgar

2018 04 26 Stadgar Värmlandsleder

Medlemspolicy

Föreningen Värmlandsleder har tagit fram en medlemspolicy som främst gäller medlemmar som nyttjar våra Värmlandsleder i sin verksamhet. Det kan gälla t ex turistföretag, boendeanläggningar, kommunala skolor och friluftsföreningar. Syftet med medlemspolicyn är att säkra att vi får nyttja privat mark för våra Värmlandsleder även i framtiden. Vi måste alla hjälpas åt att informera våra besökare och även själva uppträda på ett sätt som minskar risken för skada eller störning. Vi tror också att samverkan mellan föreningens medlemmar främjas av en gemensam policy.

Läs mer här: 131202 Värmlandsleders medlemspolicy

Medlemsavgift

 

Medlemsavgift

Serviceavgift

Totalt

Enskilda personer

300

0

300

Ideella föreningar

300

0

300

Företag mm

 

 

 

– max 1   helårsanställd

300

500

800

-fler än 1   helårsanställd

300

2 000

2 300

Kommuner

 

 

 

< 10 000   invånare

300

5 000

5 300

10 – 20 000   invånare

300

10 000

10 300

20 – 50 000   invånare

300

20 000

20 300

> 50 000 invånare

300

35 000

35 300

Enskilda personer kan bli medlemmar i Värmlandsleder från 2018.

Moms tillkommer på serviceavgiften.

Vill ditt företag, förening eller kommun bli medlem? Ansökan om medlemskap skickas med e-post till Värmlandsleder. Uppge kontaktuppgifter inklusive organisationsnummer och en kontaktperson. Vill du bli enskild medlem, skicka e-post med namn och fakturaadress till Värmlandsleder.