Styrelse & valberedning

Styrelse

Tf ordförande       Mattias Dahlman, Örtikultur (adjungerad)
Vice ordförande    Frank Feuker, Camping 45
Kassör                     Hans Lindqvist, Bo på Lantgård Sundviks Gård
Ledamot                 Stefan Johansson, Kristinehamns kommun
Ledamot                 Susanne Öhrström, Jäverö Gård
Ledamot                 Madelene Anderssson, Hagfors kommun
Ledamot                 Olle Kvarnbäck, Naturvisaren (kontrollansvarig)
Suppleant               Udo Johansson, Långbergets Sporthotell
Suppleant               Christina Wikström, Länsstyrelsen (sekreterare)

Valberedning

Mats Olsson, Torsby kommun (sammankallande)
Marita Persson, Sunne kommun
Birgitta Blomberg, STF Värmland
Reine Flodin, Sunne Camping & sommarland