Styrelse & valberedning

Ansvaret för kvalitetsmärkningen Värmlandsleder har överlämnats till Visit Värmland från 2021. Årsmötet för Föreningen Värmlandsleder har gett styrelsen i uppdrag att avsluta föreningen. Läs mer. 

Styrelse

Ordförande            Mattias Dahlman, Örtikultur
Vice ordförande    Udo Johansson, Långbergets Sporthotell
Kassör                     Hans Lindqvist, Bo på Lantgård Sundviks Gård
Ledamot                 Stefan Johansson, Kristinehamns kommun
Ledamot                 Madelene Andersson
Ledamot                 Olle Kvarnbäck, Naturvisaren
Suppleant               Christina Wikström
Suppleant               Ylva Gustafsson

Revisor

Sebastian Holm (ordinarie)
Katarina Holm (suppleant)