Styrelse & valberedning

Styrelse

Ordförande            Mattias Dahlman, Örtikultur
Vice ordförande    Udo Johansson, Långbergets Sporthotell
Kassör                     Hans Lindqvist, Bo på Lantgård Sundviks Gård
Ledamot                 Stefan Johansson, Kristinehamns kommun
Ledamot                 Susanne Öhrström, Jäverö Gård
Ledamot                 Madelene Andersson, Hagfors kommun
Ledamot                 Olle Kvarnbäck, Naturvisaren (kontrollansvarig)
Suppleant               Christina Wikström, Länsstyrelsen (sekreterare)
Suppleant               Ylva Gustafsson (webb- och instagram ansvarig)
Adjungerad            Linda Jakobsson, Skogsstyrelsen

Revisor

Sebastian Holm (ordinarie)
Katarina Holm (suppleant)

Valberedning

Mats Olsson, Torsby kommun (sammankallande)
Marita Persson, Sunne kommun
Reine Flodin, Sunne Camping & sommarland