Översvämning på delar av Järnleden

Just nu är delar av Järnleden översvämmad. Det gäller sträckan mellan Älvängen och Älvbron. Andra delar kan också vara extremt blöta p g a höga vattenflöden.