Sjutorpsleden har kontrollerats

Under sommaren har föreningen Värmlandsleder kontrollerat Sjutorpsleden, som får fortsätta använda kvalitetsmärkningen Värmlandsleder. Föreningen kontrollerar alla kvalitetsmärkta Värmlandsleder var tredje år. Däremellan gör den som ansvarar för leden egenkontroll, enligt en skötselplan.

Sjutorpsleden är en mycket populär vandringsled. Lekvattnets hembygdsförening uppskattar att det är över 3000 personer som besöker caféet på Ritämäki under sommarmånaderna. Vandrarna startar både på svenska och norska sidan. Att passera riksgränsen är en särskilt sevärdhet, liksom den skogsfinska historien, kulturlandskapet, flyktingrutterna och Ritamäki naturreservat med ängsfloran.