Sundsbergsleden

För närvarande pågår skogsbruksåtgärder vid Sundsbergsleden i Sunne. Det är stora angrepp av barkborre. Samtidigt pågår grävning för konstsnöanläggning i området. Vi rekommenderar att du väljer en annan led fram till 23 juni.