Sundsbergsleden är fortfarande stängd

Sundsbergleden är fortfarande avstängd på grund av de mycket omfattande stormskadorna. Avverkning och uppröjning pågår i området hela september. När Sundsbergsleden öppnar kommer det att bli ny dragning för 2 av 6  km. Då passerar leden utanför de områden som har biotopskydd. Det är farligt att passera igenom dessa områden p g a träd som hänger på varandra. Inget virke får tas ut från dessa områden.