Två nya Värmlandsleder

Vi kan med stolthet berätta att det nu finns två nya kvalitetsmärkta Värmlandsleder. Det är Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden i Gräsmark. Det är Sunne kommun som gjort en stor insats med att rusta och kvalitetssäkra dessa vandringsleder. Gruvrundan är en rundslinga på 10 km där du kan upptäcka både intressanta kulturlämningar från gamla gruvor och riktigt fin granskog. Peckererundan, 3 km,  är ett kortare alternativ till Gruvrundan med samma startplats.

Tiskaretjärnsleden, 13 km, är en led som går mellan Gruvrundan och Ängenleden.  Hela detta ledsystem är nu över 40 km vandringsled. Tiskaretjärnsleden passerar genom varierande skogar, fin kulturbygd och två naturreservat med fina ängsmarker, Tiskaretjärn och Kalvhöjden. Tischasslingan är en rundslinga på 4,5 km som startar vid Tiskaretjärns naturreservat och rundar själva tjärnet, delvis på Tiskaretjärnsleden och delvis på lokala småvägar. “Tischan” är det lokala namnet på Tiskaretjärn.

Ambiastorpsslingan är en annan rundslinga på 3 km som också är en del av Tiskaretjärnsleden med en förbindelseled. Ambiastorpsslingan startar vid Kalvhöjdens naturreservat som bjuder på artrika ängsmarker och fin utsikt över Borrsjön.

Utförlig presentation om de nya lederna kommer på sajten under sommaren, men det går alldeles utmärkt att vandra redan nu. För närvarande hänvisar vi till info på Sagolika Sunne.