Vandringsleder
Vandringsled Längd Tid Svårighetsgrad
Torprundan, Hovfjället 3,7 km 1,5 h Medel
Råkullsrundan, Hovfjället 8 km 3 h Svår
Hovfjällsrundan 12 km 5 h Svår
Prästöleden 5.6 km 1.5 h Medel
Nötöleden 5.5 km 1.5 h Medel
Arskagsleden 5.6 km 1.5 h Medel
Halgåleden vid Brattfallet 6.8 km 4 h Svår
Halgåledens strövslinga 2.3 km 0.5 h Medel
7-torpsleden 7.9 km 2.5 h Medel
Kycklingleden 5.7 km 2 h Svår
Ängenleden 17 km 7 h Svår
Sundsbergsleden 6 km 2.5 h Medel
Järnleden 30 km 10.5 h Medel
Järnleden Hytte – Bergsjötorpet 5 km 1.5 h Medel
Järnleden Bergsjötorpet – Niklasdam ToR 10 km 3 h Medel