Arskagsleden

Bra att veta

Längd:

5.6 km

Tid:

1.5 h

Svårighetsgrad:

Medel

GPS-koordinater startpunkt:

N 59° 4.4073 E 14° 2.1022

Plats:

Visnums-Kil, söder om Kristinehamn

Vägbeskrivning:

Från Kristinehamn tag väg 26, mot Mariestad. Kör söderut ca 25 km. Vid Nybble sväng höger mot Medhamn. Följ vägen till Visnums-Kils kyrka, härifrån är det skyltat mot “Naturreservat Nötön-Åråsviken” och därefter “Arskagen”. Visa hänsyn och kör sakta då vägen passerar över en gårdsplan. Bilvägen passerar genom en beteshage, där du på två ställen måste öppna stängslet, passerar och stänga, så att inte betesdjuren
rymmer. Vägen till reservatet är avstängd med bom under perioden 1/10 – 31/3.

Kollektivtrafik:

Ingen kollektivtrafik

Service:

Leden är iordningställd till 15 maj.

Kontakt:

Turistbyrån Kristinehamn, 0550-881 87, turist@kristinehamn.se

Ansvarig:

Länsstyrelsen Värmland

Karta för nerladdning (pdf)

Läs mer (extern länk)

Ledbeskrivning

Arskagsleden går genom betesmarker med gamla ekar. Du vandrar över fina strandängar och genom skogar med mycket lövträd. Vid Arskagsudde, längst i söder, har du fin utblick över Åråsviken som är en del av Vänern. Hela området är skyddat som naturreservat. Leden går till stor del genom hagar med betande kor. Djuren kan vara nyfikna. Visa hänsyn, det är korna som håller landskapet öppet. Om du kombinerar Arskagsleden med Nötöleden får du 13 km vandring. Den här leden är inte lämplig om du vill vandra med hund. Kor, särskilt när de har kalvar, kan vara aggressiva mot hundar.