Halgåleden vid Brattfallet

Bra att veta

Längd:

6.8 km

Tid:

4 h

Svårighetsgrad:

Svår

GPS-koordinater startpunkt:

N 60° 17.624 E 13° 28.092

Plats:

Brattfallet, öster om Klarälven, norr om Ekshärad.

Vägbeskrivning:

Från Ekshärad åker du österut i korsningen vid kyrkan. Ta bron över Klarälven till korsningen i Byn. I Byn sitter brunvit vägskyltning till Brattfallet. Ta vägen norrut 15 km. Vid besöksmålet finns skyltning.

Fastnäs ligger norr om Ekshärad, längs Rv 62. Från Fastnäs tar du bron över Klarälven. Brunvit vägskyltning mot Brattfallet. Följ vägen, ca 4 km. Vid besöksmålet finns skyltning.

Kollektivtrafik:

Ingen kollektivtrafik.

Service:

Vandringsleden är iordningställd till 15 maj.

Kontakt:

Hagfors-Ekshärad turistinformation, turist@hagfors.se +46 (0)563 187 50

Ansvarig:

Hagfors kommun

Karta för nerladdning (pdf)

Läs mer (extern länk)

Ledbeskrivning

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall, som går djupt i en ravin. Brattfallets och Halgåns kanjon har i alla tider varit ett besöksmål. Över kanjon går en hög och vacker, gammal stenbro. Det finns höga geologiska värden genom Halgåns, Vångans och Klarälvens påverkan på landskapet. Halgåleden visar hur naturens krafter format landskapet från istid till nutid. Nya skred och ras sker varje år. Skyltar förklarar de geologiska processerna samt berättar om kulturlämningar. Fin utsikt över Klarälvdalen. Höjdskillnaden på 122 meter gör leden svår. Halgåleden kan kombineras med Halgåledens strövslinga.

 • Halgåleden
  Foto Marita Persson
 • Halgåleden, utsikt över Klarälven
  Foto Marita Persson
 • Halgåleden, rastplats med utsikt
  Foto Marita Persson
 • Halgåleden, vandrare på spångad stig
  Foto Marita Persson
 • Halgåleden, skylt