Nötöleden

Bra att veta

Längd:

5.5 km

Tid:

1.5 h

Svårighetsgrad:

Medel

GPS-koordinater startpunkt:

N 59° 4.409 E 14° 2.098

Plats:

Visnums-Kil, söder om Kristinehamn

Vägbeskrivning:

Från Kristinehamn tag väg 26, mot Mariestad. Kör söderut ca 25 km. Vid Nybble sväng höger mot Medhamn. Följ vägen till Visnums-Kils kyrka, härifrån är det skyltat mot “Naturreservat Nötön-Arskagen” och därefter “Nötön”. Visa hänsyn och kör sakta då vägen passerar över en gårdsplan. Vägen till reservatet är öppen året om men plogas inte.

Kollektivtrafik:

Ingen kollektivtrafik.

Service:

Leden är iordningställd från 15 maj.
Öströstugan är en raststuga som är öppen året runt. Om du vill tälta är det lämpligt att göra det vid Öströstugan eller vid rastplatsen Hästudden.

Kontakt:

Kristinehamns Turistbyrå, 0550-881 87, turist@kristinehamn.se

Ansvarig:

Länsstyrelsen Värmland

Karta för nerladdning (pdf)

Läs mer (extern länk)

Ledbeskrivning

Nötöleden går i gammalt kulturlandskap med stora ekar. På Österön finns lummiga lövlundar med ek, lind och hassel. Det är spännande miljöer med ett helt annat växt- och djurliv än vad du möter i kulturlandskapet. Vid Hästudden finns en rastplats med härlig utsikt över Vänern. Titta också på de karaktäristiska moränryggarna som präglar landskapet. Hela området är skyddat som naturreservat. Om du kombinerar Nötöleden med Arskagsleden får du 13 km vandring.

Delar av den markerade leden går genom betesmark med kor, men det går att undvika kohagen genom att gå bilvägen från parkeringen fram till Österöstugan.

  • Öströstugan