Råkullsrundan, Hovfjället

Bra att veta

Längd:

8 km

Tid:

3 h

Svårighetsgrad:

Svår

GPS-koordinater startpunkt:

N60° 17,6665' E12° 57,9017'

Plats:

Vitsand, norr om Torsby

Vägbeskrivning:

Från Torsby kör ni väg E45/E16 norrut, ca 17 km. Strax norr om Överbyn är det skyltat ”Naturreservat Hovfjället 7”, åt vänster. Vägen slutar vid Hovfjällets stora parkering, med skidanläggningen på vänster sida. Naturreservatets besöksentré ligger rakt fram vid den övre parkeringsplatsen.

Kollektivtrafik:

Värmlandstrafik buss 209 går från Torsby resecenter till hållplats Överbyn. Från Överbyn finns en anslutningsled till Hovfjällets ledsystem, ca 2 km. Leden ansluter till Hovfjällsrundan, se kartan. I Överbyn börjar anslutningsleden precis norr om Camping 45.

Service:

Leden är iordningställd från 15 juni.
Bondfugestorp är en öppen raststuga.
Camping 45 erbjuder övernattning i stugor och camping. Läs mer
Camping 45 erbjuder guidade turer Läs mer
Vitsands Hembygdsgård ligger i närheten. Läs mer

Kontakt:

Torsby turistbyrå, 0560-160 50, turist@torsby.se

Ansvarig:

Länsstyrelsen Värmland

Karta för nerladdning (pdf)

Läs mer (extern länk)

Ledbeskrivning

Råkullsrundan passerar Hovfjällets topp med utsiktstornet. Vandringsleden fortsätter genom gammal naturskog. Terrängen består omväxlande av hällmarker med tallskog, myrmarker och granskog. Har du tur får du se tjäder eller orre, som trivs i dessa marker. Vid Råkullsberget har du naturreservatets finaste utsiktsplats. Rofyllda rastplatser finns vid Baggtjärn och Råkullstjärn. Bondfugestorp är ett gammalt torp som idag används som raststuga. Där finns eldstäder både inne och ute. Vid Bondfugestorp slås ängsmarkerna för att bevara ängsfloran.