Visit Värmland tar över ansvaret för Värmlandsleder

Från 2021 tar Visit Värmland över ansvaret som regional samordnare för Värmlandsleder, ett kvalitetssäkringssystem för vandringsleder. Föreningen Värmlandsleder startades för att förbättra allmänhetens förutsättningar till vandring och turismföretagens förutsättningar att utveckla vandringsturism. Föreningen har skapat och utvecklat ett eget kvalitetssäkringssystem för vandringsleder, genom flera projekt. Det är unikt i Sverige. Idag finns 16 kvalitetsmärkta Värmlandsleder runt om i länet och fler är på gång.

-Frågan om hur systemet med Värmlandsleder skall leva vidare och kunna utvecklas har under flera år varit en fråga för föreningen som har små resurser. Vandring har blivit alltmer populärt och blivit en allt viktigare fråga för många, såväl inom besöksnäring som för folkhälsa och friluftsliv. En god infrastruktur med välskötta leder, där det finns avtal med markägare, tillgänglig information om lederna och att vistas i naturen är viktigt för alla dessa aspekter. Genom att nu lämna över till Visit Värmland har vi säkrat systemet och får en stark aktör för fortsatt utveckling, säger Mattias Dahlman ordförande i föreningen Värmlandsleder.

– Vi är glada och stolta över att tillsammans med drivkrafterna inom föreningen Värmlandsleder nu kunna införliva ett projekt i vår ordinarie verksamhet. Att arbeta med kvalitetssäkrade leder är viktigt ur flera perspektiv. Dels för att säkra upplevelsen hos vandraren eller cyklisten, men lika viktigt är att det är förankrat hos markägare och att det finns en långsiktig plan för hur en led ska underhållas och utvecklas. Det ger också en bättre bild av vad Värmland som destination har att erbjuda om utbudet presenteras samlat, säger Andreas Norum projektledare på Visit Värmland.

I Värmland pågår flera olika projekt som alla kommer att bidra till att etablera Värmland som en kvalitetssäkrad och attraktiv destination inom naturturism. Projektet Biking Värmland har etablerat ett kvalitetssäkringssystem för MTB-leder (stigcykling) enligt samma princip som Värmlandsleder. Även här är tanken att Visit Värmland ska ta ansvaret för fortsatt drift av kvalitetssäkringssystemet efter projektets slut. Två projekt arbetar för att Unionsleden och Vänerleden ska bli certifierade som Nationella cykelleder av Trafikverket.

Föreningen Värmlandsleder kommer att avslutas under våren. 

Läs mer om föreningens bakgrund.